Корзина
63 отзыва
Сертифицированный товар. Гарантия Качества -100%. Прямые Поставки с Заводов-Изготовителей.

Виробнича система Clearfield® — це можливість ефективного контролю вовчка та однодольних і дводольних бур’янів у посівах соняшнику.

Виробнича система Clearfield® — це можливість ефективного контролю вовчка та однодольних і дводольних бур’янів у посівах соняшнику.
1,0 л / га — за оптимальних умов (бур’яни на ранніх стадіях розвитку й активного росту) і на легких ґрунтах. 1,2 л / га — основна рекомендована норма, яка чудово діє навіть за дещо гірших умов (бур’яни на пізніших стадіях розвитку, проблемні бур’ян

15.02.16

Особливо гостро стоїть проблема таких бур’янів, як амброзія (Ambrosіa spp.), нетреба (Xanthіum spp.), щириця (Amaranthus spp.), канатник (Abutіlon spp.), лобода (Chenopodіum spp.), а також рослина-паразит вовчок (Orobanche spp.), які істотно знижують урожайність, аж до неможливості обробляти соняшник. Виробнича система Clearfіeld® дозволяє вирішувати проблеми з бур’янами і вовчком у посівах соняшнику після сходів культури. Компанія «Сингента» вперше у світі створила комерційний гібрид Санай, адаптований до Clearfіeld® гербіциду, який запущено у виробництво 2003 року в Туреччині. Сьогодні цю виробничу систему успішно застосовують у світі в усіх зонах вирощування соняшнику на площі 2,5 млн гектарів і прогнозується дальше її поширення.

Історія

У штаті Канзас (США) 1996 року фізіолог Кассим Аль-Хаттіб, працівник Канзаського університету, виявив у посівах сої, оброблених гербіцидом на основі імазетапіру, вцілілі рослини дикого соняшнику. Рослина здобула стійкість до цієї групи гербіцидів у результаті мутагенезу — природного процесу, який відбувається в природі з певною частотою. Американський генетик Джері Міллер узяв насіння цієї рослини і почав його вивчати та експериментувати. Рослини дикого соняшнику у фазі восьми листків обробляли різними дозами гербіцидів групи імідазолінонів. Дослідження мали на меті виявити найжиттєздатнішу рослину — майбутнього донора стійкості цієї ознаки. Для переносу генів стійкості дикого соняшнику у вихідні лінії культурного соняшнику використовували класичний метод селекції — бек-крос (зворотне схрещування). Процес цей нешвидкий, зазвичай на нього іде 5–7 років. Стійкі інцухт-лінії передали селекціонерам компанії «Сингента», які 2003 року створили гібрид Санай.

Що таке виробнича система Clearfield®

Виробнича система Clearfіeld® — це унікальна розробка компанії «BASF». Компанія «Сингента» представляє на ринку України гербіцид Каптора® (15 г/ л імазапіру + 33 г/ л імазамоксу) для Clearfіeld® сон соняшнику. Каптора® має системну дію на однорічні і багаторічні дводольні та злакові бур’яни, зокрема на амброзію, осоти, канатник, а також на вовчок.

Характерні риси гібридів соняшнику для виробничої системи Clearfield®

Гібриди не трансгенні

Гібриди соняшнику, які використовуються у виробничій системі Clearfіeld®, ма, мають стійкість до гербіциду Каптора®. Стійкість до гербіцидів виробничої системи Clearfі отримано з застосуванням традиційних методів селекції рослин. Отже, ці гібриди не трансгенні. Цей факт дозволяє виробникам сільськогосподарської продукції мати ефективний агрономічний інструмент без жодних обмежень на реалізацію отриманої продукції на світовому ринку.

Стійкість гібридів

Рівень стійкості гібридів соняшнику залежить від таких параметрів 

• стадія росту і стан рослини при обробці,

• генетика рослин (усі рекомендовані гібриди стійкі до подвійної максимальної норми 2,4 л / га гербіциду),

• умови навколишнього середовища під час обробки (температура, вологозабезпечення),

• компоненти бакової суміші (бакові суміші не рекомендуються).

Перехресна толерантність до післядії сульфонілсечовин із довгим періодом розпаду

 

Відзначено толерантність Clearfield®-гібридів до післядії сульфонілсечовин із довгим періодом розпаду в ґрунті (хлорсульфурону, метсульфурону й ін.), які були використані ще у посівах попередника і які є інгібіторами ацетолактатсинтази (ALS) або ацетогідроксикислотної синтази (AHAS). 

Особливості стійкості гібридів 

За стійкість до гербіциду Каптора® відповідає один-єдиний напівдомінантний ген. Для забезпечення стійкості до гербіцидів у виробництві товарного соняшнику ген має бути гомозиготним. З цієї причини в процесі виробництва гібридного соняшнику F1 для виробничої системи Clearfіeld® на ділянках гібридизації потрібна конверсія чоловічих і жіночих родоначальних ліній. Додаткові гени можуть підвищити стійкість у гібридах. Допускаються зміна забарвлення листків і зупинка росту. Як правило, це частіше спостерігається в стресових умовах (високі температури, дефіцит вологи в ґрунті) і проходить протягом 14 днів.

 

Рекомендації з застосування

 

1,0 л / га — за оптимальних умов (бур’яни на ранніх стадіях розвитку й активного росту) і на легких ґрунтах.

1,2 л / га — основна рекомендована норма, яка чудово діє навіть за дещо гірших умов (бур’яни на пізніших стадіях розвитку, проблемні бур’яни, вовчок).

Слід пам’ятати, що звичайні сорти й гібриди соняшнику високочутливі до впливу препарату Каптора®. Внесення гербіциду на посівах цих культур може спричинити їх сильне пригнічення і навіть повну загибель. Неприпустимо застосовувати генеричні (аналогові) гербіциди, до складу яких входять схожі діючі речовини, бо стійкість гібридів до цих пестицидів не досліджувалася. Після застосування препарату Каптора® небажано проводити механічний обробіток міжрядь, тому що це може порушити гербіцидний екран. При застосуванні гербіциду на посівах із мінімальним (Mіnі-Tіll) або нульовим (No-Tіll) обробітком ґрунту у разі великої кількості рослинних решток на поверхні ґрунту ґрунтова дія препарату Каптора®може знизитися.

Увага! Щоб уникнути пошкоджень наступних культур через залишки діючої речовини препарату в обприскувачі, слід негайно після обробки ретельно промити бак і всі вузли згідно з інструкцією на каністрі.

Строки застосування Каптора®

По стадіях бур’янів 

Препарат Каптора® слід застосовувати в період активного росту бур’янів. Дводольні бур’яни не повинні переростати фазу 6 листків (лобода біла — 4 листки), злакові — 4 листки. У разі високої засміченості видами амброзії рекомендована фаза — до 4 справжніх листків бур’яну. Крім бур’янів, які зійшли на момент обробки, гербіцид, потрапляючи в ґрунт, стримує ще й бур’яни, які починають проростати. У названих фазах розвитку бур’янів соняшник, як правило, перебуває у стадії 2–6 справжніх листків. Не рекомендується застосовувати препарат до настання фази 2 листки у культури, особливо у випадку посухи, коли коренева система слабко розвинена.

У разі проблем із вовчком

Одним із способів контролю вовчку є застосування виробничої системи Clearfield® («чисте поле») Для ефективного контролю вовчка, зважаючи на його біологічні особливості, гербіцид Каптора® рекомендовано застосовувати у фазах від 4 до 6 листків соняшнику. Препарат Каптора® ефективний абсолютно проти всіх рас вовчка. Рекомендована норма витрати гербіциду — 1,2 л / га. Гербіцид Каптора® рекомендовано застосовувати тільки на гібридах соняшнику торгової марки Clearfіeld®.

Спосіб застосування

Тільки наземним способом. Внесення з повітря не зареєстровано і не рекомендовано. Під час обробок уникати перекривання смуг нанесення.

Витрата робочої рідини

200–400 літрів на гектар. Обприскувач має бути відрегульовано для рівномірного внесення. При застосуванні препарату на посівах за технологією з мінімальним або нульовим обробітком ґрунту витрата води має бути не менше як 250 літрів на гектар. Витрати робочої рідини треба збільшувати при підвищеній густоті посівів культури і / або при великій кількості рослинних решток на ґрунті. Іони Са++ мають буферну здатність, тому твердість води в цьому випадку не становитиме проблему, а от при використанні м’якої води слід застосовувати мінімальну норму витрати препарату — 1 л / га.

Бакові суміші

Застосовувати бакові суміші з іншими гербіцидами не рекомендується з огляду на недоцільність (високоефективний препарат). Можна використовувати бакові суміші з піретроїдами. Суміші з фосфорорганічними сполуками можуть викликати пошкодження і загибель рослин соняшнику. Важливо! При застосуванні робочого розчину цього гербіциду в суміші з мінеральними добривами (комплексними, мікродобривами тощо) діючі речовини поглинаються швидше, що може призвести до фітотоксичності і навіть загибелі.

Стійкість до змивання опадам 

Стійкий до змивання з рослин опадами через годину після обприскування. 

Руйнування гербіциду 

Розпад у ґрунті головно мікробіологічний, меншою мірою в анаеробних умовах. Термін розпаду та обмеження у сівозміні вказано нижче. Робочий розчин слід використати протягом доби, після закінчення цього терміну ефективність знижується.

Обмеження у сівозміні

Якщо між застосуванням гербіциду і посівом наступної культури випало замало опадів, переважали низькі (до +5 °С) або високі (понад +25 °С) температури, то розпад гербіциду в ґрунті може бути неповним. Якщо опадів недостатньо для нормального розвитку культури, то їх не вистачатиме і для мікробіологічного розпаду діючої речовини гербіцидуКаптора®. Тривалий період аномально низьких температур теж може уповільнити розпад цих гербіцидів і збільшити ризик для наступної чутливої культури у сівозміні. Тому дуже важливо враховувати обмеження в сівозміні після застосування препарату.

Після застосування гербіциду Каптора® важливо дотримуватись такого чергування культур у сівозміні:

• без обмежень сорти та гібриди, стійкі до гербіцидів системи Clearfield®

• через 4 місяці — пшениця, жито

• через 9 місяців* — кукурудза, ячмінь, овес, рис, соняшник, соя, горох, боби, сорго

• через 18 місяців — овочі, картопля

• через 24 місяці — цукровий та кормовий буряк, ріпак, гречка, просо

 

Слід уникати використання в попередніх полях сівозміни препаратів зі схожим механізмом дії, тобто ALS-інгібіторів (наприклад, сульфонілсечовини та інші). Препарати з групи імідазолінонів не слід застосовувати на одному полі частіше, ніж один раз на три роки.

Чинники, які впливають на післядію гербіциду Каптора®

Будь-який чинник, який впливає на мікробіологічну активність, впливає і на ступінь розпаду препарату.

Ґрунтові фактори

(тип, структура, вологість, температура, pН)

На важких ґрунтах розпад повільніший, ніж на легких. Достатня кількість опадів, тепла погода від моменту застосування препарату до посіву наступної культури у сівозміні підвищує мікробіологічну деградацію діючої речовини.

Розпад гербіциду посилюється при кількості вологи, наближеній до величини повної ґрунтової вологомісткості. Холодні погодні умови під час вегетації сповільнюють мікробіологічну активність, відповідно мікробіологічний розпад знижується. Розпад препарату відбувається при температурі вище +10 °С, руйнування діючої речовини пришвидшується при підвищенні температури. Післядія гербіциду Каптора® посилюється зі зниженням pН у ґрунті: чим нижче pН (кисла реакція), тим вищий ризик післядії.

Боротьба з падалицею

Для ефективного контролю падалиці соняшнику Clearfіeld® у посівах наступних культур не слід застосовувати чисті сульфонілсечовини. Слід застосовувати або їх у суміші з дикамбою і 2,4–Д, або препарати на основі дикамби і 2,4–Д у чистому вигляді. Рекомендуємо використовувати гербіцид Ланцелот™ з нормою витрати 0,033 кг / га.

Источник: http://www3.syngenta.com/COUNTRY/UA/UK/SEEDS/FIELDCROPS/SUNFLOWER/Pages/clearfield.aspx

Предыдущие статьи
Контакты
 • Телефон:
  +380675605115, Отдел продаж
  +380957797888, Отдел продаж
  +380676316333, Отдел продаж
  +380676308778, Отдел продаж
  +380567470407, Отдел продаж
 • Контактное лицо:
  Ерёменко Сергей Викторович
 • Адрес:
  Паникахи, 2, Днепр, Днепропетровская область, Украина
 • Email:
  avs.standart@ukr.net
 • Skype:
  sergey-erema1
Карта