Корзина
55 отзывов
Сертифицированный товар. Гарантия Качества -100%. Прямые Поставки с Заводов-Изготовителей.
+380675605115
+380
67
560-51-15
+380
67
560-51-15
Отдел продаж
+380
95
779-78-88
Отдел продаж
+380
67
631-63-33
Отдел продаж
+380
67
630-87-78
Отдел продаж
+380
56
747-04-07
Отдел продаж
Використання мікродобрив - запорука високої урожайності озимої пшениці

Використання мікродобрив - запорука високої урожайності озимої пшениці

-підвищення врожайності та якості продукції; -зменшення негативного впливу інтенсивних технологій на навколишнє природне середовище

09.07.15

Використання мікродобрив ― запорука високої урожайності озимої пшениці

 

    У зв'язку з ростом урожайності і збільшенням виносу різних елементів з ґрунту, значно зростає значення мікроелементів. Бор, мідь, марганець, цинк, молібден, кобальт і ін. є каталізаторами багатьох ферментних процесів у рослинній клітині, покращують обмін речовин і позитивно впливають на урожай і якість зерна. Використовують їх для передпосівної обробки насіння чи при позакореневому підживленні пшениці.        Є дві обставини, що спричинюють включення у систему удобрення внесення мікроелементів: перша—це зменшення їх надходження в ґрунт, друга — інтенсивні технології вирощування.Раніше потреба у мікроелементах задовольнялася внесенням гною та мінеральних макродобрив. Нині використовують висококонцентровані добрива, які не містять мікроелементів, а внесення органічних добрив різко зменшилося. Тому з'явилася потреба у внесенні мікродобрив.       При формуванні низьких рівнів урожайності зерна (20-30 ц/га) на більшості типів ґрунтів обмежуючим чинником росту продуктивності є недостатнє забезпечення макроелементами. Вирощування високих урожаїв за інтенсивної технології базується на внесенні значно більших норм мінеральних добрив, які перестають бути обмежуючим чинником. Подальший ріст урожайності вже залежить від елементу живлення, який є в мінімумі.     Часто нестача декількох грам одного з необхідних мікроелементів може обмежити засвоєння інших елементів живлення і зупинити подальше зростання врожайності навіть на високих фонах NPK.      За високих норм NPK різко збільшується швидкість та тривалість засвоєння мікроелементів.      Мікроелементи не можуть бути замінені іншими поживними речовинами.Необхідно враховувати йекологічні аспекти.За внесення високих норм мінеральних добрив значна частинаNPK не може засвоюватись культурою, а отже втрачається, вимивається з ґрунту, забруднюючи навколишнє природне середовище. Отже, застосування мікроелементів має подвійну користь:
-підвищення врожайності та якості продукції;
-зменшення негативного впливу інтенсивних технологій на навколишнє природне середовище
 
   За наявності необхідної кількості мікроелементів рослини синтезують повний спектр ферментів, які дозволяють інтенсивніше використовувати енергію, воду, елементи живлення для формування вищої врожайності. Вони сприяють розвитку потужної розгалуженої кореневої системи, яка забезпечує повніше засвоєння рослинами елементів живлення з ґрунту. Підвищується стійкість рослин до посухи, холоду, ураження хворобами. Доступність макро- і мікроелементів залежить від типу ґрунту, вмісту елементів живлення, реакції ґрунтового розчину. Мікроелементи у формі неорганічних солей доступні для рослин в дуже незначних кількостях і переважно на кислих ґрунтах, лише молібден засвоюється на лужних.      Марганець (Мn)
   Впливає на проходження процесів фотосинтезу, дихання, синтезу білків, вуглеводів та азотного обміну. Входить до ферментних систем, які регулюють обмінні окислювально-відновлювальні процеси в рослинах. Регулює утворення ростових гормонів і засвоєння заліза, що впливає на формування хлорофілу.Марганець поліпшує використання рослинами як нітратного, так і амонійного азоту.Сприяє синтезу та підвищенню вмісту цукрів у листках озимої пшениці, забезпечуючи вищу морозо- і зимостійкість, підвищує врожайність. Найбільше засвоюється марганець від фази кущіння до колосіння. Необхідний вже на початку вегетації, забезпечуючи формування високоврожайного типу рослин.
   Внесення високих норм мінеральних добрив за інтенсивної технології вирощування озимої пшениці призводить до нестачі марганцю. Перешкоджають його засвоєнню низька вологість повітря,низька температура ґрунту, похмура погода. Нестача марганцю спостерігається на ґрунтах з нейтральною або лужною реакцією, на кислих ґрунтах доступність марганцю висока.
 
  Мідь (Сu)   Мідь входить до складу ферментів, активізує вуглеводний і білковий обмін. Позитивно впливає на фотосинтез та синтез білка. Велике значення має мідь у формуванні генеративних органів. Вона впливає на розвиток і будову клітин рослин,підвищує стійкість до грибкових та бактеріальних хвороб,збільшує стійкість до вилягання, посухо- та жаростійкість, зимостійкість рослин.Мідь сприяє кращомузасвоєнню азоту.Найбільша кількість міді засвоюється рослиною від фази кущіння до колосіння. За нестачі цього елементу гальмується ріст генеративних органів, зменшується інтенсивність фотосинтезу. Нестача міді зумовлюється високими нормами мінеральних добрив, вапнуванням ґрунтів, високими температурами ґрунту та повітря. Пшениця дуже чутлива до нестачі міді, особливо при підвищенні норми внесення азотних добрив до 90-120 кг/га і більше.     Бор(B)   Відіграє важливу функцію у синтезі вуглеводів, їх перетворенні і перенесенні, а також в окислювально-відновлювальних процесах, білковому і нуклеїновому обміні, синтезі стимуляторів росту, зумовлює активність ферментів, осмотичні процеси, нагромадження у рослинах вітамінів. Сприяє синтезу хлорофілу та асиміляції С02. Впливає на формування квіток, запилення, на розвиток точки росту, на ріст та розвиток кореневої системи, особливо молодих коренів, формування насіння. Підвищує посухо- і солестійкість. Майже не рухається з нижньої частини рослини до точки росту, тобто не піддається його повторному використанню.     Нестача бору посилюється за надмірного внесення азотних, калійних добрив і вапна. Борне голодування супроводжується порушенням вуглеводного і білкового обміну.     Цинк(Zn)
  Бере участь у багатьох фізіологічних процесах, що відбуваються в рослині, зокрема у фотосинтезі, синтезі амінокислот, хлорофілу, органічних кислот, вітамінів тощо, в окислювально-відновлювальних процесах, обміні вуглеводів, ліпідів, фосфору, сірки. Він також сприяє нагромадженню фітогормону ауксину і потрібний для росту міжвузлів. У іонній формі цинк впливає на в'язкість цитоплазми.   За рахунок стабілізації дихання при зміні температурних умов цей мікроелемент підвищує жаро-, посухо- та морозостійкість рослин, вміст білка,стійкість до ураження хворобами. Перешкоджають засвоєнню цинку високі норми азоту, фосфору і вапна, низька температура ґрунту.     Молібден (Мо)
  Молібден бере участь у синтезі амінокислот і білків, регулює процес трансформації азоту в рослині, активізує проходження окислювально-відновлювальних процесів у рослинах, бере участь у вуглеводному обміні та в обміні фосфорних сполук, синтезі вітамінів і хлорофілу.Він сприяє засвоєнню азоту і фосфору, поліпшує живлення рослин кальцієм, покращує засвоєння заліза. Підвищує вміст білка в продукції. Особливо ефективним є застосування молібдену на кислих ґрунтах.     Залізо(Fe)
  Мікроелемент, який споживається рослинами в найбільшій кількості, виноситься від 0,6 до 9,0 кг/га. Залізо відіграє важливуроль в окислювально-відновлювальних реакціях як компонент ферментів, забезпечує синтез хлорофілу, без заліза хлорофіл не син­тезується. Нестача заліза призводить до зменшення інтенсивності фотосинтезу, на молодих рослинах видно міжжилковий хлороз. Має велике значення для проходження процесів дихання.Характеризується фунгіцидними властивостями.Перешкоджає засвоєн­ню заліза висока вологість ґрунту.     Кобальт(Co)
  Цей елемент активізує роботу багатьох ферментів, сприяє нормальному обміну речовин у рослинах, збільшує вміст хлорофілу і білка, підвищує інтенсивність дихання. Бере активну участь у реакціях окислення та відновлення, стимулює біосинтез нуклеїнових кислот. Позитивно впливає на озиму пшеницю на ґрунтах, близьких до нейтральних.   Необхідний набір мікроелементів для озимої пшениці сконцентрований в хелатних мікродобривах НАНІТ. В лінійці НАНІТ основою для кожного окремого виду мікродобрива НАНІТ виступає набір необхідних мікроелементів таких як сірка, магній, марганець, молібден, кобальт, залізо, мідь, бор. Крім того, в лінійці НАНІТ кожен підвид представлений особливою формуляцією, яка включає підвищений вміст того чи іншого елемента, для вирішення конкретної проблеми в підживленні рослини на різних етапах розвитку.     Позитивний вплив від внесення мікродобрив НАНІТ на посівах озимої пшениці ми мали змогу спостерігати в ході дослідів, проведених на базі Миронівського інституту пшениці ім. В.Ремесла.     В таблиці Ви можете прослідкувати залежність урожайності від кількості обробок мікродобривами НАНІТ. Урожайність на дослідних ділянках не можна назвати рекордною, т.к. перед датою збору урожаю в Київській області за 2 тижні випало три місячні норми опадів і втрати урожаю склали значний відсоток.  

Варіант

Обробка

 

Площа, га

Урожайність, т/га

+/- до контролю

Контроль

 

0,09

3,10

 

 

 

 

 

 

Наніт

Обробка посівного матеріалу

0,01

3,60

0,50

Обробка посівмату + осіннє піживлення

0,01

3,80

0,70

Обробка посівмату + осіннє піживлення+ранньовесняне підживлення

0,01

3,90

0,80

Повна схема підживлення

0,060

3,93

0,83

 

 

Предыдущие новости