Корзина
55 отзывов
Сертифицированный товар. Гарантия Качества -100%. Прямые Поставки с Заводов-Изготовителей.
+380675605115
+380
67
560-51-15
+380
67
560-51-15
Отдел продаж
+380
95
779-78-88
Отдел продаж
+380
67
631-63-33
Отдел продаж
+380
67
630-87-78
Отдел продаж
+380
56
747-04-07
Отдел продаж
​UKRAVIT– національний виробник №1 засобів захисту рослин та органічних добрив України.

​UKRAVIT– національний виробник №1 засобів захисту рослин та органічних добрив України.

​UKRAVIT– національний виробник №1 засобів захисту рослин та органічних добрив України.
Актуальною є проблема контролю сегетальної рослинності в посівах культур, що вирощуються за технологіями мінімального обробітку ґрунту та no-till

17.11.15

Відомо, що істотне зниження продуктивності кукурудзи, соняшнику,сої, ріпаку та інших культур через негативну дію бур’янів (за відсутності заходів контролю) у світі становить в середньому 30%. За досліджен- нями багатьох науковців (Шикула, Фісюнов), на засмічених посівах сільськогосподарських культур втрачається близько 25–30% і більше врожаю. Особливо актуальною є проблема контролю сегетальної рослинності в посівах культур, що вирощуються за технологіями міні- мального обробітку ґрунту та no-till, у короткоротаційних сівозмінах або у монокультурі. Важлива складова отримання високих врожаїв — захист польових культур на перших етапах росту і розвитку, без прояву фітотоксичності у разі надмірного випадання опадів (характерно длягербіцидів на основі ацетохлору) та недостатньої ефективності в умовахпосушливої весни. Основою такого прогресивного інтегрованого захистукультур від бур’янів є раціональні системи землеробства, що включаютьзастосування високоефективних ґрунтових гербіцидів, зокрема новітніхдіючих речовин широкого спектру захисної дії, до яких належать пре-парати, які будуть представлені на ринку у 2014 році — СТЕЛС, КЕ (д. р.флурохлорідон, 250 г/л) та ТІЗЕР, КЕ (д. р. пропізохлор, 720 г/л).

Використання у препаратах новітніх діючих речовин виключає про-яв резистентності та фітотоксичності. Застосування цих гербіцидівяк самостійно, так і в бакових сумішах — незамінний технологічнийприйом для забезпечення високоефективного захисту найважливішихкультур від бур’янів, підвищення генетичної продуктивності сучаснихсортів та гібридів кукурудзи, соняшнику, ріпаку. Їх застосування досівби, під час сівби або до появи сходів багатьох ярих культур дозво-ляє захистити посіви культурних рослин від комплексу однорічнихдводольних і злакових бур’янів без післядії препаратів та негативнихнаслідків у сівозміні. Ці гербіциди, розроблені корпорацією UKRAVIT,поєднують усі якісні показники особливої препаративної форми, щосприяє високій ефективності її дії на важкознищувані біологічні групибур’янів у всіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Зокрема, на осо-бливу увагу заслуговує гербіцид СТЕЛС, КЕ який на 98–99,4% контролюєкарантинний та важкознищуваний бур’ян — амброзію полинолисту.Застосування цих гербіцидів у бакових сумішах сприяє позитивномусинергізму їх дії і високоефективно контролює бур’яни у весняний таосінній періоди вегетації. При цьому зменшується як фітотоксичнадія, так і пестицидне навантаження й забруднення ґрунтів та іншихсільськогосподарських об’єктів.

В умовах зональної спеціалізації господарств усіх форм власності застосу-вання ґрунтових гербіцидів є визначальним чинником сталого і стабільногорозвитку рослинництва на основі інтенсифікації вирощування культур.Дотримуючись регламентів та технології застосування, сільгоспвиробни-ки отримують низку переваг: вартість захисних заходів зменшується на16–20%; період захисної дії зростає на 14–21 добу, а негативна післядія неспостерігається як у період застосування, так і в інші роки за вирощуваннякультур з короткою ротацією або у загальноприйнятих сівозмінах; прибавкаврожаю на соняшнику становить 0,6–0,9 т/га; на сої 0,5–0,7 т/га; на ріпаку1,0–1,5 т/га; на кукурудзі 1,9–2,7 т/га.

Переваги СТЕЛС:

• ефективно контролює широкий спектр однорічних дводольних та деякихзлакових бур’янів у посівах сільськогосподарських культур;

• незамінний ґрунтовий гербіцид для контролю амброзії полинолистої;

• має тривалий період захисної дії (3–4 місяці залежно від погодних умов);

• ідеальний партнер у бакових сумішах з іншими ґрунтовими препарата-ми — ТІЗЕР, ХОРТУС, ПАНДА;

• можливе застосування без заробки в ґрунт (у разі достатньої вологостіґрунту);

• економічність та екологічність у застосуванні.

Переваги ТІЗЕР:

• забезпечує високу ефективність дії впродовж тривалого часу — до12 тижнів залежно від погодних умов;

• проявляє надзвичайно високу ефективність дії незалежно від погоднихумов за рахунок високої вологоємності діючої речовини;

• відсутні прояви фітотоксичності до культури навіть за значних опадів ізниження температури повітря і ґрунту;

• знімає проблему забур’яненості на початкових етапах росту і розвиткукультур;

• підходить для систем захисту гібридів і сортів соняшнику, стійких доімазапіру та імазамоксу, а також трибенурон-метилу;

• є ідеальним партнером у бакових сумішах з іншими ґрунтовими препа-ратами — СТЕЛС, ПАНДА, СЕЛЕФІТ, КОМАНДИР;

• швидко розкладається у ґрунті на нетоксичні сполуки.

Регламент застосування гербіцидів

З питань придбання та співпраці звертатися:

Источник: http://ukravit.com.ua/press-center/publications/ukravit-natc-onal-nii-virobnik-1-nov-tn-rozrobki-nat

Предыдущие статьи