Корзина
55 отзывов
Сертифицированный товар. Гарантия Качества -100%. Прямые Поставки с Заводов-Изготовителей.
+380675605115
+380
67
560-51-15
+380
67
560-51-15
Отдел продаж
+380
95
779-78-88
Отдел продаж
+380
67
631-63-33
Отдел продаж
+380
67
630-87-78
Отдел продаж
+380
56
747-04-07
Отдел продаж
НОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ПІДРОБОК НАСІННЯ ЛІМАГРЕЙН — QR-КОД

НОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ПІДРОБОК НАСІННЯ ЛІМАГРЕЙН — QR-КОД

НОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ПІДРОБОК НАСІННЯ ЛІМАГРЕЙН — QR-КОД
НОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ПІДРОБОК НАСІННЯ ЛІМАГРЕЙН — QR-КОДУ сезоні 2011—2012 компанія Лімагрейн ввела новий захист від підробки мішків з насінням — це QR-код.

14.09.15

  Підробка насіння в Україні стала звичайним явищем, особливо в роки дефіциту та ажіотажу (популярності) на окремі гібриди.

 Зазвичай підробляють відомі бренди та продукти, що користуються попитом споживачів і не потребують додаткової реклами. Таким чином, частіше всього підро- бляють відомі торгові марки.

  Дуже поширені підробки насіння кукурудзи та соняшнику гібридів, які корис- туються у сільськогосподарських під- приємств та фермерів великим попи- том. Зазвичай такі гібриди в дефіциті і рідко зустрічаються в залишках від минулих років у великих об’ємах. Кожен фермер хоче одержати максимальний прибуток. Але кожен гібрид має свою специфіку вироб- ництва і біологічні особливості. Саме цей факт інколи не враховуюється, тому виробники зазнають втрат. Іншою причиною недоодержан- ня врожаю може стати підробка.

  Наприклад, господарство придбало у сумнівного дистриб’ютора або з автомобіля, що прибув у населений пункт, гібрид, стійкий до Євро-Лайтнінга, висіяв і обробив оригіналь- ним препаратом Євро-Лайтнінг, а че- рез деякий час бачить, що рослини соняшнику пригнічені або загинули. Причина такої ситуації — насіння гіб- риду було підробкою і нестійким до Євро-Лайтнінга. Ще один приклад  — придбано насіння сумнівного походження гіб- риду соняшнику, наприклад Тунка, що характеризується стійкістю про- ти вовчка рас А-G. В період вегетації соняшник сильно уразився вовчком і врожай втрачено повністю. Слід зазначити, що підробка була зроблена на високому рівні. Упаков- ка візуально нічим не відрізнялася від оригінальної. Насіння було відка- ліброване і якісно здійснене фарбу- вання. Сумніву піддавалась компанія, яка реалізувала насіння, та його ціна, але господарство ризикнуло і мало лише збитки.

  Як уникнути підробок? Перш за все рекомендую купувати насіння в офіційного дистриб’ютора. Інформацію про дистриб’юторські компанії, які можуть запропонувати оригінальне насіння, можна одержа- ти в офіційному представництві ком- панії або у регіональних представни- ків компанії. Як вберегтися від підробки НАСІННИЦТВО березень 2014 9 Актуально Насіннєві компанії кожного року впроваджують більш досконалі системи захисту від подробок. Зокре- ма друкують QR- та штрих-коди, які можна зчитати смартфоном зі вста- новленим програмним забезпечен- ням для зчитування (до речі, воно є безкоштовним). Клеять на мішках го- лограми і т. ін. Слід зауважити, що все насіння, яке реалізується на території України, відповідає українському за- конодавству з насінництва, зокрема правилам тарування та маркування і нормам сортових та посівних якос- тей. Ці правила та норми прописані в державних стандартах на конкретну культуру. На фото 1 наведено один із прик- ладів підробки упаковки у 2014 році. Поради, яких слід дотримуватись, щоб уникнути купівлі підробленого насіння компанії Лімагрейн  Купуйте насіння Лімагрейн у офіційних дистриб’юторів. Їх список ви можете знайти на сайті або дізна- тись у регіональних представників чи зателефонувавши до офісу «Ліма- грейн Україна».

 Вимагайте сертифікат на на- сіння й обов’язково перевіряйте відповідність інформації у сертифі- каті та на синій етикетці на мішку. Номер партії та країна виробництва насіння мають бути однакові. Не слід довіряти незавіреним копіям сертифікатів. У разі підозри на під- робку зверніться до представництва компанії у ТОВ «Лімагрейн Україна», повідомивши назву гібрида, країну походження й обов’язково номер партії, за яким можна ідентифікувати насіння, та у кого придбали.  Звертайте увагу на упаковку насіння. З 2010 року введена нова упаковка насіння Лімагрейн (фото 2).  До мішка кріпиться синя ети- кетка. Цю етикетку рекомендуємо зберігати, оскільки на ній наноситься інформація, що допоможе вам пере- конатись у справжності насіння: вид культури, назва сорту чи гібриду, кра- їна виробництва, маса або заявлена кількість насінин у мішку, номер пар- тії (фото 3).

НОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ПІДРОБОК НАСІННЯ ЛІМАГРЕЙН — QR-КОД У сезоні 2011—2012 компанія Лімагрейн ввела новий захист від підробки мішків з насінням — це QR-код. QR-код (фото 4) є новою версією штрихкоду. Абревіатура QR (quick response) перекладається з англій- скої як «швидка відповідь». Основна перевага QR-коду — легке розпізна- вання скануючим обладнанням (у тому числі і фотокамерою мобіль- ного телефону), що надає широкі можливості. Ця технологія може бути корисною і в сільському гос- подарстві. Лімагрейн — новатор у цьому. QR-код дає змогу максималь- но швидко отримати відповідь від компанії Лімагрейн — оригінальний мішок чи ні. Що необхідно, щоб прочитати QR- код? Потрібно — смартфон з налашто- ваним доступом до мережі Інтернет та спеціальне програмне забезпечен- ня (в багатьох смартфонах воно вже встановлене або його можна безко- штовно завантажити з Інтернету). Як його використовувати? Візьміть мішок з насінням Лі- магрейн, знайдіть на ньому код (фото  5). Візьміть ваш смартфон, відкрийте відповідну програму для зчитування та відскануйте QR-код («сфотографуйте») (фото 6).

На екрані телефону з’явиться посилання на сайт відділу контролю за якістю Limagrain Europe.

Ви можете також з вашого комп’ютера відвідати сайт http://www.quality.lgseeds-europe. com/ і там заповнити анкету.

З вами зв’яжуться представники компанії.

Також на сайті можна ознайомитись з додатковою інформацією про вироб- ництво та якість насіння Лімагрейн. В.М. Кузьмич,

Источник: http://lgseeds.com.ua/public/limagrain_pbl31.pdf

Предыдущие статьи