Корзина
55 отзывов
Сертифицированный товар. Гарантия Качества -100%. Прямые Поставки с Заводов-Изготовителей.
+380675605115
+380
67
560-51-15
+380
67
560-51-15
Отдел продаж
+380
95
779-78-88
Отдел продаж
+380
67
631-63-33
Отдел продаж
+380
67
630-87-78
Отдел продаж
+380
56
747-04-07
Отдел продаж
Поради щодо вибору гібридів ріпаку озимого

Поради щодо вибору гібридів ріпаку озимого

Поради щодо вибору гібридів ріпаку озимого
Гібридна сила (гетерозис) - явище, коли перше покоління гібридів, одержаних у результаті неспорідненого схрещування, має підвищену життєздатність, продуктивність, ріст, стійкість проти шкідників, хвороб тощо.

19.08.15

Поради щодо вибору гібридів ріпаку озимого

Вирощування ріпаку озимого залишається однією з найбільш економічно вигідних сільськогосподарських культур. Так, за даними Держкомстату України, рівень рентабельності виробництва насіння ріпаку у склав 28,7%. Кращі економічні показники зафіксовано лише при вирощуванні соняшнику та сої – 37,2 і 34,2% відповідно. А тому і в подальшому буде спостерігатися попит на продукцію даної культуриНезважаючи на це, посівна площа ріпаку озимого у 2014 році зменшилася до 865,2 тис. га, що на 22,5% менше порівняно з попереднім роком, однак врожайність насіння зросла на 1,8% і склала 25,4 ц/га.

За даними вітчизняних та зарубіжних вчених, продуктивність ріпаку озимого (урожайність та якість насіння) на 50% обумовлюється генетичними та морфобіологічними особливостями гібридів. Тому створення та впровадження у виробництво високопродуктивних гібридів ріпаку з підвищеною стійкістю до несприятливих умов перезимівлі, збудників хвороб, осипання, толерантністю до строків сівби, площі живлення рослин та рівня мінерального живлення дозволить збільшити валові збори насіння ріпаку та підвищити ефективність використання природних ресурсів.

Правильно підібраний гібрид ріпаку озимого забезпечує отримання програмованого рівня врожаю. Євраліс Семенс пропонує кілька корисних порад, як вірно обрати гібрид для конкретної ґрунтово-кліматичної зони. Існують критерії  характеристик гібридів, які потрібно враховувати в усіх екологічних умовах вирощування, з метою досягнення бажаного результату:

Генетичний потенціал – головна характеристика високого імунітету до шкідливих організмів,  отримання програмованого та якісного врожаю і відповідного рівня рентабельності.

Найвищий урожай ріпаку одержують з посівів, де густота рослин на час відновлення весняної вегетації становить для гібридів близько 40 рослин/м2. На одній рослині може формуватися 7–10 бокових гілок, оптимальна кількість гілок на 1 м2 повинна становити 450 шт/м2. Кількість стручків на рослині має бути в межах 150-300. Однак, залежно від технології вирощування їх кількість може істотно варіювати. Так, згідно власних спостережень компанії, на посівах гібриду ЕС Гідромель при густоті стояння рослин 460 тис/га  (ТОВ «Агробуд» Вінницька обл., 2014) на рослині формувалося 462 стручки, зокрема на пагонах першого порядку 70 шт (15,1%), другого – 307 шт (66,5%), третього – 85 шт (18,4%). У гібрида ЕС Меркурій  (ФГ «Золота рибка», Миколаївська обл., 2014) при густоті 515 тис/га на одній рослині налічувалося 899 стручків, зокрема по ярусності: пагони першого порядку – 89 шт (9,2%), другого – 448 шт (49,8%), третього – 368 шт (41%).

В одному стручку формується в середньому 15–25 насінин. Маса 1000 насінин – 5–6 г. Потенціальна врожайність насіння гібридів ріпаку озимого Євраліс Семенс становить 65 ц/га.

- Стабільність ― гібрид, який по роках має найменшу різницю між максимальною й мінімальною врожайністю. Серед гібридів Євраліс Семенс найвищу стабільність маютьЕС Гідромель – 10, ЕС Нептун – 9, ЕС Дануб і ЕС Меркурій – 8 балів.

― Тип гібрида – для отримання високої стабільності важливим є тривалий життєвий цикл ріпаку озимого (від 10 до 12 місяців), що характерне для гібридів ріпаку озимого Євраліс Семенс.

Толерантність до строків сівби – біологічна основа врожаю озимого ріпаку (зимостійкість та урожайність насіння) закладається восени і залежить, насамперед, від строків сівби. За оптимальної тривалості (50-60 днів) періоду утворення осінньої розетки рослини входять у зиму з добре розвиненою кореневою системою, що є основою їх успішної перезимівлі.

В технології вирощування ріпаку це один з найбільш важливих елементів.

В Центральній частині Європи оптимальними строками посіву вважають період 5-31 серпня, у Франції – 15 серпня – 10 вересня, в Іспанії – 15 вересня – 10 жовтня. В Україні в значній мірі вибір строку сівби озимого ріпаку пов’язаний із наявністю вологи в ґрунті. Так, ЕС ГідромельЕС АлонсоЕС Нептун та ЕС Дануб, в залежності від ґрунтово-кліматичної зони,  рекомендовано висівати з 10 серпня по 25 вересня.  ЕС АртістЕС Меркурій –  з 5 серпня по 15 вересня. Для нормальноговходження в зиму ріпаку потрібно 80-100 днів осінньої вегетації із сумою ефективних температур 750 ― 800оС. Оптимальний розвиток рослин ріпаку перед уходом в зиму – 6-8 листків, корінь довжиною 15 см та діаметр кореневої шийки 0,8-1,0 см при висоті рослин 10-15 см. Глибина посіву на легких ґрунтах складає 2,5-3 см, на важких – 1,5-2,0 см.

Пізні посіви обумовлюють недостатню зимостійкість. Від строків сівби залежить і продуктивність ріпаку. У ранніх посівах тривалість формування генеративних органів хоч і збільшується, але врожайність не зростає, оскільки внаслідок передчасного утворення стебла, яке під час високої густоти посіву може бути видовженим, знижується рівень зимостійкості.

- Зимостійкість –  ключовим фактором набуття морозостійкості є енергія початкового розвитку. Перед входженням в зиму потрібно досягти оптимальної фази росту й розвитку: рослини з розеткою 6–8 справжніх листків, діаметром кореневої шийки не менш ніж 8 мм і висотою розташування точки росту – не вище 2–3 см та добре розвиненою кореневою системою. Густота стеблостою не повинна перевищувати рекомендовану для гібриду з урахуванням ґрунтово-кліматичної зони для уникнення конкуренції рослин, яка може викликати видовження стебла.ЕС Меркурій – найкращий гібрид в плані зимостійкості, що підтверджено численними результатами з тестування гібриду протягом багатьох років. Толерантними до несприятливих умов перезимівлі також є ЕС Дануб та ЕС Нептун.

Добра здатність до гілкування – після відновлення весняної вегетації формуються передумови для досягнення максимальної врожайності. Досить важливим є здатність до гілкування, що є одним із найкращих шляхів компенсації втрат під час перезимівлі. Найбільш інтенсивно відбувається в посівах за густоти стеблостою від 300 до 450 тис/га. Євраліс Семенс створила гібриди з сильною здатністю до гілкування, що забезпечує високий та стабільний врожай. Гібриди ЕС Меркурій,  ЕС Алонсо та ЕС Данубхарактеризуються чудовою здатністю до гілкування.

- Стійкість до вилягання – дана генетична ознака оптимізує умови збирання врожаю та забезпечує максимальну реалізацію генетичного потенціалу. Високою стійкістю до вилягання характеризуються гібриди ЕС Меркурій, ЕС ГідромельЕС Алонсо та ЕС Артіст.

Стійкість до розтріскування стручків – Євраліс Семенс застосовує унікальний скринінговий процес для вибору гібридів із високою стійкістю до розтріскування стручків для збереження насіння та надання більшої гнучкості під час збирання врожаю. ЕС НептунЕС Гідромель та ЕС Дануб мають високу стійкість до розтріскування стручків.

- Імунітет до збудників хвороб та шкідників –  створення стійких гібридів забезпечує підвищення продуктивності ріпаку озимого на 20-30%. ЕС ДанубЕС АлонсоЕС Нептун та ЕС Артіст мають високу стійкість до ураження збудниками хвороб (фомоз, склеротиніоз, циліндроспоріоз) та пошкодження шкідниками.

Якісні характеристики – насіння гібридів ріпаку озимого Євраліс Семенс характеризується підвищеним вмістом жиру (45,5-47%), відносяться до двонульових "00" і характеризуються низьким вмістом ерукової киcлоти (<0,2%) й глюкозинолатів (< 15-22 мМоль/г). На перспективу є створення 000 гібридів, які крім зазначених вище характеристик, матимуть низький вміст клітковини, що істотно розширить напрями використання культури.

Євраліс Семенс досліджує характеристики кожного гібриду, які впливають на реалізацію їх генетичного потенціалу. В таблиці наведено основні характеристики гібридів ріпаку озимого, які рекомендуються для сівби під урожай 2016 року.

Портфоліо гібридів ріпаку озимого Євраліс Семенс

Показник

Гібриди

ЕС Гідромель

ЕС Алонсо

ЕС  Нептун

ЕС  Артіст

ЕС  Дануб

ЕС Меркурій

Стабільність*

10

8

9

8

8

8

Вміст жиру, %

46

46,9

45,5

46,5

47

46,9

Вміст глюкозинолатів, мМоль/г

<15

<16

<22

<15

<15

<22

Вміст ерукової кислоти, %

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

Енергія початкового розвитку

8

8

8

8

8

10

Гібридна сила**

9

7

9

7

8

10

Видовження стебла

6

7

8

7

6

7

Зимостійкість

7

7

8

8

8

9

Відновлення весняної вегетації

7

7

7

7

7

7

Раннє цвітіння

9

9

9

7

7

6

Раннє дозрівання

10

7

9

7

7

6

Здатність до ефективного гілкування

7

9

7

7

7

10

Ефективне гілкування гілочок першого порядку

10

7

9

7

9

7

Стійкість до розтріскування

10

7

10

7

10

9

Стійкість до вилягання

8

8

7

8

7

10

Стійкість до фомозу

7

9

8

8

10

8

Стійкість до склеротиніозу

7

8

8

8

9

9

Стійкість до білої плямистості

7

9

7

6

6

6

Стійкість до циліндроспоріозу

6

8

8

7

8

8

Шкала: найменше значення – 1; найбільше – 10.

*Стабільність – гібрид, який по роках має найменшу різницю між максимальною й мінімальною врожайністю.** Гібридна сила (гетерозис) ― явище, коли перше покоління гібридів, одержаних у результаті неспорідненого схрещування, має підвищену життєздатність, продуктивність, ріст, стійкість проти шкідників, хвороб тощо.

Отже, гібриди ріпаку озимого від Євраліс Семенс характеризуються наступними біологічними та господарсько-цінними ознаками: формування стабільно високої врожайності в складних умовах вирощування; складові врожайності гібридів ріпаку озимого Євраліс Семенс обумовлюються  розгалуженістю рослин, масою тисячі насінин, кількістю стручків на рослині, довжиною стебла, пластичністю до густоти стеблостою та строків сівби; насіння характеризується низьким вмістом ерукової киcлоти й глюкозинолатів (00) та підвищеним вмістом жиру; висока екологічна пластичність у різних ґрунтово-кліматичних умовах (ґрунти, температурний, світловий, поживний та водний режими); швидкий початковий стартовий ріст, висока зимостійкість та інтенсивне відновлення весняної вегетації; добре розвинена коренева система забезпечує високу посухостійкість та ефективне використання елементів живлення з ґрунту та добрив; рослинам властиве інтенсивне гілкування та висока стійкість до вилягання; пластичні до строків сівби та площі живлення рослин; придатність до технологій вирощування різного матеріально-ресурсного забезпечення.

Серед новинок ріпаку на сезон 2014-2015 р. звертаємо увагу на гібрид ЕС Дануб, середньоранній  гібрид із потенціалом 65 ц/га. Характеризується  хорошим рівнем зимостійкості, високим вмістом  жиру, низьким вмістом  ерукової кислоти та глюкозинолатів,  відрізняється високою здатністю до гілкування, формує велику кількість стручків, має швидкий стартовий розвиток, підвищену стійкість до хвороб (циліндроспоріозу, склеротиніозу і, висока стійкість до фомозу). Даний гібрид пластичний до строків сівби та густоти стеблостою. Особливістю даного гібрида є підвищений коефіцієнт використання азоту з добрив та ґрунту. Рекомендована густота посіву – 500 тис. насінин/га.

 

 

 

 

Источник: http://euralis.ua/ua/science_and_technology/rape/poradi-shchodo-viboru-g-brid-v-r-paku-oz/

Предыдущие статьи